مراسم هفتگی هیات - شب های جمعه -ساعت 20:30
مراسم بعدی
شماره حساب هیات

شماره حساب جهت کمک به هیات فاطمیون ماهشهر

مدیر سیستم دوشنبه ، 7 تیر ، 1395 2575 0

Image title

fatemeyoon.ir


از این پس تمامی دوستان می توانند هدایای نقدی خود را به شماره حساب هیئت واریز نمایند

شماره حساب بانک ملت 4502333114 و یا شماره کارت 6104337770127155  بنام هیئت مذهبی فاطمیون

تلفن آقای محمد تقی آلبوغبیش (09168131194) جهت هماهنگی یا دریافت هدیه ها و نذورات غیر نقدی شما.

و من الله توفیق

هیئت فاطمیون ماهشهر

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به هیئت فاطمیون بندر ماهشهر می باشد.