نشانی هیئت فاطمیون ماهشهر

بندر ماهشهر – بلوار آیت الله طالقانی (ره) – جنب دادگستری_کوچه فاطمیون_حسینیه امام رضا(ع)